Lite sopp- sporer i inneluft på Øygard

— Konsentrasjonen av soppsporer i inneluften er så liten at det ikke utgjør noen umiddelbar fare for elevenes helse. Det sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik om de siste testresultatene.