- Fritt fall-båter er utrygge

Livbåt-ekspert mener fritt fall-livbåtene skaper en illusjon av trygghet.