Skoleklage må vente

Fylkesmannen har ikke hast med å behandle klagen fra Øygard ungdomsskole, som drives uten godkjenning.