- For dårlig rapportering i Tasta hjemmesykepleie

Papirarbeidet halter i hjemmesykepleien på Tasta, påpeker Helsetilsynet. Brukerne er fornøyde, hevder ledelsen i kommunen.