Ledet an for barns rettigheter

Universitetet i Stavanger bør bli et sentrum for forskning på barns rettigheter, mener barneombudet. I går samlet 150 deltakere seg til konferanse om temaet.