Næringspolitikken flytter til Forus

Forus Næringspark får ny leder. ARNE-prosjektet flytter til Forus. Universitetsfondet, Brussel-kontoret og Sola Terminalbygg får administrasjon fra Forus.