Formiddagstreff for folket - en aprilspøk?

I dag inviteres folk i Sola til morgenmøte om utformingen og utvikling av Tananger havn og Sola sentrum.