Ber om 14 mill.

Sandnes søker om å få over 14 millioner kroner i spillemidler fra Rogaland fylkeskommune dette året. I fjor fikk Sandnes kommune tildelt 7.066.000 millioner kroner i spillemidler.