- Lovbrudd utbredt i større samdrifter

Fylkesmannens landbruksavdeling har foreløpig avdekket mer eller mindre alvorlige brudd på regelverket ved fire melkesamdrifter i Rogaland.