Eldrepleie med stoppeklokke

De ansatte i hjemmetjenesten på Hundvåg opplever omorganiseringen som meningsløs. De har skrevet et åpent brev til Aftenbladet.