Ruinhund kraftig forsinket

Luftambulansen har hatt to alvorlige situasjoner etter at nevrokirurgien i Stavanger stengte ned onsdag.