UiS utsetter behandling av styringsmodellen

Universitetsstyret mener en nå trenger tid og ro til å finne ut hvordan organisasjonen fungerer.