Meteorene kan bli flyttet

Jone Kvie vurderer å flytte meteorene til et annet sted i Lysefjorden.