Sjelden skjelett-søndag

Hør etter alle som er eller har vært en blåøyd unge i Stavanger: Blåhvalen i kjelleren på Stavanger Museum er ingen blåhval. Den er en 22 meter lang finnhval!