- Mykje å spara på milliardprosjekt

Ferjefri kryssing mellom sør— og nordfylket, kan åpne i 2010.