- For passive overfor mobbing

I løpet av fjoråret vart det avdekka fleire alvorlege mobbesaker i Sandnes, ifølgje helsesjefen og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.