Riksvei 44 til bystyret igjen

Det har vært en del forvirring rundt hvordan kravet om lovlighetskontroll i forbindelse med nye riksvei 44 mellom Stangeland og Skjæveland skal behandles videre.