Skjerper kampen mot organiserte bander

En endring i straffeloven fører til at strafferammene dobles når organiserte kriminelle miljøer står bak en forbrytelse.