Tar farvel med Gand og blir eget sokn

Bispedømmerådet går inn for at Lundehaugen blir Norges første personsokn, en selvstendig menighet i Den norske kirke der folk melder seg inn uavhengig av hvor de bor.