- Farlig avfall på Hundvåg er statens eget ansvar

Statens forurensningstilsyn har selv valgt å ha ansvaret for all kontroll med virksomheten hos Norsk Metallretur Stavanger AS.