Suldal-mann erkjenner seksuelle overgrep

Den tiltalte mannen fra Suldal innrømmet i retten i går seksuelleovergrep mot en rekke gutter i bygda.