- Nå må vi få byhistorien

— Nå må vi få fram historieverket om Stavanger. Det er tverrpolitisk enighet om denne saken, sier Berit Grande i Byhistorisk Forening. Byens politikere vil trolig skyve saken fram til høstens budsjett- behandling.