Lura markerte uro og misnøye

En sterkt trafikkert, åpen tilførselsvei til Gandsfjord-brua vil dele Lura i to og ødelegge bydelen. Responsen var ikke til å ta feil av på Vegvesenets informasjonsmøte.