- Slik skal det være

En trailer skal kunne snus opp ned, og likevel skal lasten stå påplanet.