Glad for å slippe avfalls- deponi

Gardbruker Nils Melbøe på Kylles er lettet over at Breimyr later til å være lagt død som ny avfallsplass for befolkningen på Nord-Jæren.