Tjensvollprest til Sokndal

Nylig pensjonert sokneprest Ottar Larsen fra Tjensvoll menighet i Stavanger vil fra 1. mars i år vikariere som sokneprest i Sokndal. Nåværende sokneprest Rolf Paulsen i Sokndal vil fra samme dato starte i nyopprettet prestestilling med tjeneste i Dalane prosti og deler av Jæren prosti.