Privat vannverk på Bersagel

Neste kommunale møte i utvalg for tekniske saker står virkelig i vannets tegn. Årets første sak gjelder en godkjenning av et privat vannverk på Bergsagel. Andelslaget Bergsagel Vannverk forsyner 33 hus, ti vannverk og ni bedrifter. 70 personer får drikkevann fra vannkilden Storestemmen som ligger mellom Bergsagel og Øvre Hetland.