Sandnes tingrett tregest

Stavanger er jumbo på straffesaker, Sandnes i sivile saker. Disse sakene tar for lang tidbegge steder, viser statistikken for 2001.