Useriøse oppdrettere kan miste konsesjonene

Fiskeridirektoratet varsler en langt strengere holdning mot oppdrettere som ikke tar rømningsproblemet i næringen på alvor.