Ellen Horn kommer til Sogndalstrand

Det er ikke hver dag det kommer rekende en statsråd tilSogndalstrand. Men nå kommer kulturminister Ellen Horn.