Sviende nederlag etter gokartuhell

To yngre kvinner ble sterkt forbrent etter at de kjørte gokart.Tingretten avviser erstatningskravet mot Stavanger Karting fordiingen har handlet grovt uaktsomt.