Politisk reklame på dagsorden

TV Vest trosset Statens medieforvaltning og sendte reklamefilmentil Rogaland Pensjonistparti i går. Ansvarlig redaktør Per Fjeld itv-kanalen ønsker forbudet om politisk reklame opphevet.