- Kvitsøy er liv laga!

— Stangeland har ikkje greie på korleis me har det her på Kvitsøy. Me har eit oppegåande næringsliv, orden på kommuneøkonomien, full barnehagedekning, sjukeheimsplassar til alle og ein oppjustert bygningsmasse. Kom ut, så skal eg visa dykk!