Rogaland og Sandnes vokser videre

Folketilveksten i Norge avtar. Oppsving i folketallet er det i all hovedsak bare Rogaland, Oslo og Akershus som kan vise til.