Ryfast til Hundvåg best for Stavanger

Ryfylke vil ha Ryfast-tunnel direkte til Bekkefaret og E 39, men for Stavanger og resten av samfunnet er en landgang på Hundvåg best, mener ordfører Leif Johan Sevland (h) i Stavanger.