Argusøyne på skolebudsjettet

Skolen i Gjesdal har sprengt budsjettrammene ettertrykkelig. Nå strammer politikerne grepet. Grunnskolen i Gjesdal kommer ille ut i årsrapporten fra rådmannen som nå er til behandling i de politiske organer.