Jeger og fisk forfølger jær-auren

Bølgene rundt den private fiskedammen til Arvid Mæland i Klepp fortsetter å tårne seg opp.