Rogaland ikkje med på forsøk med hydrogenbuss

Neste år skal ti europeiske byar delta på eit forsøk med drift av ein busstype som skal ha hydrogen som energikjelde. Ingen norske byar er med i forsøket.