Vil skjerme barnevernet fra kutt

At barnevernstjenesten i Sandnes bare kan ta seg av de tyngste tilfellene, skremmer politikerne. De vil skjerme avdelingen fra kutt når de går i gang med høstens budsjettrunde. Men å love penger, tør de ikke.