Pærebrann på Karmøy

Plantesykdommen pærebrann er nå funnet fire steder på Karmøy.