Vann fløt over hele gulvet

Hærverket på Gjesdal ungdomsskole får store konsekvenser. Hele gulvet må byttes ut, og det forsinker rehabiliteringen ved skolen.