Øvelse med storfly skapte uro

SAS piloter fikk i dag trening i selskapets nyinnkjøpte Airbus flyav typen A 340 på Sola. Det skapte en viss uro hos folk somobserverte øvelsesflygingen.