Straffesak mot torpedoer

I dag starter straffesaken i Oslo byrett mot fire menn som ertiltalt for å ha truet en forretningsmann fra Stavanger ned i etbagasjerom på en BMW. Hensikten var å presse ham for fleremillioner kroner.To av de fire på tiltalebenken er rogalendinger:En 32-åring fra Stavanger, og en 39-åring med adresse Bryne, mensom for tiden er tilknyttet miljøet rundt Hells Angels i Oslo. Deter satt av to uker til saken i Oslo byrett.