Pensjonsforsikring gir millionrekning

Mange kommunar blir nå ramma av ei ekstrarekning påpensjonsforsikringane. Stavanger kommune må ut med 50 millionarkroner.