Kornmottak er også kultur

Felleskjøpet har ingen planer om å flytte kornmottaket i Nedremarka selv om nabobygget, Bryne gamle mølle blir kulturhus.