Fylkeskommunen bør ta mer ansvar

Mange ønsker at fylket skal ta over ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede i Rogaland.