Unge vil ha bustader, byggjefelt og båtar

Helgas Ungdoms— samling i Suldal, avslørte at mange unge går med planar om å flytta heim att.