De holder styr på rådmannen

SANDNES: Rådmann Tore Sirnes har sju rådgivere. Seks av dem erkvinner. Dessuten er halvparten av ledergruppen kvinner. Én av tokommunaldirektører er kvinne, tre av fem kommunalsjefer er kvinnerog 44 av 80 ledere i resultatenhetene er kvinner.