- Tror de kjemper mot grådige leger

Ledelsen ved Helse Stavanger har en negativ holdning til legene ved kirurgisk-ortopedisk klinikk, mener advokat Atle Helliesen, etter å ha sett brevet fra styret til legene. Helliesen mener at konflikten ved SiR aldri kan løses uten at ledelsen endrer innstilling til konflikten.