Storkontroll av fyrverkeriutsalgene

Branninspektørene i Sandnes og Gjesdal jobber på spreng for å kontrollere flest mulig fyrverkeriutsalg før nyttår. Men det er privatfolks uvettige bruk av eksplosivene som bekymrer mest.